පුද්ගලික රෝහල් වලින් බදු කිහිපයක් ඉවතට

0
577
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people

අයවැය යෝජනාවක් මඟින් 2016 ජනවාරි 01 දා සිට පෞද්ගලික රෝහල්වල වෛද්‍ය උපදේශන ගාස්තු, චැනල් ගාස්තු සහ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්ට ගෙවන ගාස්තු සඳහා පනවා තිබූ සියයට 15%ක වැට් බද්ද ජූලි මස 01 දා සිට අහෝසි කිරිමට රජය තීරණය කල බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි.

ජනාධිපති, අගමැති සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලීමක් අනුව මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයා බදු අහෝසි කිරීමට 19 අඟහරුවාදා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කල යෝජනාව අනුමත වු බවයි අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.

කෙසේ වෙතත් පෞද්ගලික රෝහල්වල කාමර ගාස්තු සඳහා පනවා තිබූ වැට් බද්ද එලෙසම ඉදිරියටත් ක්‍රියාත්මක බවයි මංගල සමරවීර ඇමැතිවරයා කියා සිටියේ.

වර්තමානයේ දී අඩු ආදායම්ලාභී සාමාන්‍ය ජනතාව පෞද්ගලික අංශයේ රෝහල්වලින් ප්‍රතිකාර ගනීමට වැඩි වැඩියෙන් යොමු වී සිටින අතර ඔවුන්ට සහනයක් වශයෙන් වැට් බද්ද ඉවත් කළ 19 අඟහරුවාදා පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේය.

2020 වනවිට සෞඛ්‍ය සඳහා රජය විසින් වෙන්කරන මුදල සියයට 5% දක්වා වැඩි කිරීමට කටයුතු කරන බවයි මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් අවධාරණය කරන්නේ.

Facebook Comments