ව්‍යවස්ථා දළ කෙටුම්පත සුදානම් අගමැති සියලු පක්ෂ වල සහය ඉල්ලයි

0
556
wedding people

යෝජිත නව ව්‍යවස්ථාවේ දළ කෙටුම්පත සක්ස කර අවසන් බව ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් කමිටුව පවසයි.

එම දළ කෙටුම්පත ලබන මස 25 වනදා ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට 21 සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තුවේදී රැස්වු මෙහෙයුම් කමිටුව තීරණය කර ඇත.

මේ අතර නව ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත පිළිබඳ විශේෂඥ කමිටු වාර්තාවට සහාය පළ කරන ලෙස අගමැතිවරයා සියලු පක්ෂ වලින් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

නව ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත පිළිබඳ විශේෂඥ වාර්තාව ළඟදීම ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවත් එයට සහාය දැක්වීම අභාවප්‍රාප්ත මංගල මුණසිංහ සිදුකරන කෘතගුණ දැක්වීමක් බව අගමැතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කළේය.

Facebook Comments