සත්‍ය හා සංහිඳියාව තවත් කල් යයි

0
445
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people
Loading...

සත්‍ය හා සංහිදියා කොමිසමක් පත් කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාව දෙවන වරටත් කල් දමා තිබේ.

එම කොමිසම පිහිටුවීමට මීට දෙසතියකට පෙර ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාව කල් දමා තිබුණේ ජනාධිපතිවරයා හා පාඨලී චම්පික රණවක අමාත්‍යවරයා විසින් කැබිනට් පත්‍රිකාව සම්බන්ධයෙන් සිය නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය බව පවසමිනි.

කොමිසම සම්බන්ධව සිය නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීමට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය තවදුරටත් කල් ඉල්ලා සිටිම නිසා එය සාකච්ඡාවට ගැනීම මෙසේ නැවත වරක් කල් දැමීමට සිදු වු බවටයි රජයේ ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ.

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාමාර්ග

මේ අතර සත්‍ය හා සංහිදියා කොමිසමක් පිහිටුවීම පිළිබඳව සිය නිරීක්ෂණයන් ඉදිරිපත් කර ඇති පාඨලි චම්පික රණවක ඇමැතිවරයා මේ ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් කොමිෂන් පත් කිරීම ප්‍රායෝගික නොවන බැවින් ඒ සඳහා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් ගැනීමට යෝජනා කර තිබේ.

උගත් පාඩම් හා ප්‍රතිසංවිධාන කොමිසම පරණ ගම කොමිසම,මානව හිමිකම් කොමිසම අතුරුදන් වූවන් පිළිබඳ කොමිසම ආදි කොමිෂන් සභා ගණනාවක් දැනටමත් පත් කර ඇති නමුත් ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් නිසි ලෙස ලැබී නොමැති බැවින් ඊට වසර ප්‍රයෝගික ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුව ඇතැයි අමාත්‍යවරයා තම නිරික්ෂණ හරහා පෙන්වා දී ඇති බවයි රජයේ ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ.

දැනට අත් අඩංගුවේ පසුවන ආරක්ෂක හමුදාවල සහ එල්.ටී.ටී.ඊයේ හිටපු සමාජිකයින් සියලු දෙනා නිදහස් කර ප්‍රශ්නය විසඳාගත යුතු බවට ද අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දී තිබේ.

අතුරුදන් වූවන් සඳහා සහතික නිකුත් කිරීම උතුරු හා නැගෙනහිර ඉඩම් නිරවුල් කිරීම යනාදිය කඩිනම් කර වසරක කාලයක් ඇතුළත මෙම ප්‍රායෝගික ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම අවශ්‍ය බව පාඨලී චම්පික රණවක අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කර ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.

සත්‍ය හා සංහිදියා කොමිසමක් පත් කිරීමට අදාළ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබුණේ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසිනි.

Facebook Comments

Loading...