“හොරුන්ට මිනීමරුවන්ට විරුද්ධ මාව පක්ෂෙන් කපලා” චන්ද්‍රිකාගෙන් මෛත්‍රීට දොස්

0

හොරුන්ට, මිනීමරුවන්ට සහ ජඩ වැඩවලට විරුද්ධ හෙයින් තමන්ව පක්ෂයේ කටයුතු වලින් සම්පුර්ණයෙන්ම ඉවත් කර ඇති බවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ අනුෂාසිකාව චෝදනා කර තිබේ.

ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන එසේ තමන්ව පක්ෂයේ වැඩ වලින් ඉවත දමා ඇති බවට හිටපු ජනපතිනී චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ඇඹිලිපිටියේ පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව කියා සිටියාය.

“මාව පක්ෂෙන් සම්පුර්ණයෙන්ම කපලා සිරිසේන මහත්තයා. ” යැයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ පොදුජන පෙරමුණ සන්ධානගතවීම සදහා සිදුකෙරෙන සාකච්ඡා පිළිබඳ මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප්‍රශ්ණවලට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ඇය පැවසුවාය.

එබැවින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ අතර සන්ධානගත වීම පිළිබඳව කිසිවක් නොදන්නා බවයි ශ්‍රීලනිප නිර්මාතෘ එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී බණ්ඩාරනායකගේ දියණිය වන පක්ෂ අනුසාෂිකාව සඳහන් කළේ.

කෙසේ නමුත් අලුත් පක්ෂ නිර්මාණ කිරීමට නොයන බව ද හිටපු ජනපතිනී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ අනුෂාසිකා චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග අවධාරණය කළාය.

Facebook Comments