ලිංගික ශ්‍රමිකයන්ගේ හා සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයන්ගේ අයිතීන් ව්‍යවස්ථාවෙන් තහවුරු විය යුතුයි (VIDEO)

0
533
wedding people
Loading...

යෝජිත නව ව්‍යවස්ථාව හරහා ලිංගික ශ්‍රමිකයන්ගේ හා සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයන්ගේ අයිතින් තහවුරු විය යුතු බවට ඔවුනගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ක්‍රියාධරයෙක් පවසනවා.

ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු නොවීම තුළ ලිංගික ශ්‍රමිකයන් හා සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයන් ගැටලු ගණනාවකට මුහුණ දී ඇති බවටයි ලිංගික ශ්‍රමිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සඳහා වූ සංවිධානයේ ජාතික සංවිධායක නිතිඥ සේනක පෙරේරා කියා සිටියේ සිලෝන් ජර්නල්ස් හා සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනි.

සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයන් සමාජයේ විශේෂ කණ්ඩායමක් බව පවසන සේනක පෙරේරා ඔවුන්ගේ අයිතීන් නව ව්‍යවස්ථාවට ඇතුලුත් විය යුතු බවත් ඔවුන්ගේ අයිතීන් තහවුරු වන්නේ එවැනි තත්වයක් යටතේ බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

පවතින තත්වයන් තුළම ලිංගික ශ්‍රමිකයන්ගේ සහ සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයන්ගේ අයිතීන් ආරක්ෂ වන ක්‍රමවේදයක් යටතේ නව ව්‍යවස්ථාව සකස් විය යුත් බවටයි ලිංගික ශ්‍රමිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සඳහා වූ සංවිධානයේ ජාතික සංවිධායක නිතිඥ සේනක පෙරේරා වැඩි දුරටත් සිලෝන් ජර්නල්ස් වෙත කියා සිටියේ.

Facebook Comments

Loading...