මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසයේ පරීක්ෂණයන්ට විදෙස් සහාය

0

මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසයේ පරීක්ෂණයට භාජනයවී ඇති මහා පරිමාණ මූල්‍ය වංචාවන් කිහිපයකම පරීක්ෂණ කටයුතු වලට විදෙස් රටවල් ගණනාවකින් සහයෝගය ලැබී තිබේ.

එම රටවලින් විදෙස් මූල්‍ය ආයතන නියෝජිතයන් මෙරටට පැමිණ පරීක්ෂණ සඳහා සහයෝගය ලබා දෙමින් සිටින බව මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාස ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

මේ මූල්‍ය වංචාවන්වලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් එම වංචාවන් සිදු කර ඇත්තේ විදේශ රටවල් හා සම්බන්ධ වෙමින් වන අතර, විශේෂයෙන් බ්‍රිතාන්‍යය, අමෙරිකාව වැනි රටවල මූල්‍ය ආයතන සහ ව්‍යාපාරික ආයතනවල නියෝජිතයන් මෙසේ මෙරටට පැමිණ එම මූල්‍ය වංචා වල විස්තර ලබා දෙමින් පරීක්ෂණවලට සහය වෙමින් සිටිති.

මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසයයේ පරීක්ෂණ සිදු කරන මුල්‍ය වංචාවන් අසූවක පමණ ප්‍රමාණයක් සඳහා එම ගනුදෙනු සිදුවී ඇති මූල්‍ය ආයතන වලින් ගනුදෙනු විස්තර ලබා දෙන ලෙසට එම ඒකකය ඉල්ලා තිබේ.

බ්‍රිතාන්‍ය සහ අමෙරිකාව යන රටවලින් පැමිණ ඇත්තේ එවැනි ගනුදෙනු සිදුවී ඇති මූල්‍ය ආයතන නියෝජිතයෝ බවට මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාස ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

මේ වන විටත් මේ වංචාවන්ට අදාළ පරීක්ෂණ ගණනාවකට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනවලින් තොරතුරු ලබා දී අවසන්ව ඇති අතර එම සිද්ධින් සම්බන්ධව ඉදිරි නීතිමය පියවරයන් ගැනීම සඳහා කටයුතු සිදුවෙමින් පවතීන බව වාර්තා වේ.

Facebook Comments