බැඳුම්කරය සහ බරපතල වංචා දූෂණ වාර්තා වල සංක්ෂිප්ත පිටපතක් පාර්ලිමේන්තුවට

0
274
wedding people
Loading...

බැඳුම්කර ගනුදෙනුවට අදාළ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාව සහ බරපතල වංචා සහ දූෂණ පිළිබඳ විමර්ශන වාර්තාවන් හි සංක්ෂිප්ත පිටපතක් පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයා වෙත බාර දුන් බව රජය පවසයි.

ජනාධිපති කාර්යාලයේ නීති නිලධාරී නීතිඥ මුදිත දිසානායක විසින් 17 බදාදා පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයා වෙත මෙම වාර්තා බාර දුන් බවයි සම කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක පවසන්නේ.

අදාළ විමර්ශන වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවට ලබාදෙන ලෙස කථානායක කරූ ජයසූරිය විසින් පසුගියදා සිදුකළ ලිඛිත දැනුම්දීමට අනුව මෙම වාර්තා ලබාදීමට ජනාධිපති කාර්යාලය කටයුතු කර ඇත.

Facebook Comments

Loading...