ව්‍යවස්ථාවේ විශේෂඥ වාර්තාවට එජාපය එකඟ වෙලත් නැහැ

0

යෝජිත නව ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව සකස් කරන ලද විශේෂඥ කමිටු වාර්තාවට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ද මෙතෙක් එකඟතාව පළ කර නොමැති බවට කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරයෙකු ප්‍රකාශ කර තිබේ.

මෙය කිසිසේත්ම නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්තා කෙටුම් පතක් නොවන බවට ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා මාධ්‍ය වෙත කියා සිටියේය.

“පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරපු ඒකමතික යෝජනාවට අනුව ව්‍යවස්ථා සම්පාදන ක්‍රියාදාමයක් පටන් ගත්තා. ඒ වැඩ පිළිවෙල තුල විය යුතු වෙනස්කම් ගැන විශේෂඥ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. මේක කිසිසේතම ව්‍යවස්ථා කොටුම් පතක් නෙමෙයි.”

විශේෂඥ වාර්තාවේ අන්තර්ගතයන් පිලිගන්නවාද නැද්ද යන්න පාර්ලිමේන්තුවට අයත් දෙයක් බව ද ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේය.

ඒකීය රාජ්‍ය ව්‍යුහය තුල උපරිම ලෙස බෙදා හැරීම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්තිය බව ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා වැඩි දුරටත් කියා සිටියේය.

Facebook Comments