රේගුවටත් හමුදා සෙන්පතියෙක්

0

ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයට විශ්‍රාමික යුද හමුදා සෙන්පතියෙක් පත් කර තිබේ.

විශ්‍රාමික මේජර් ජනරාල් විජිත රවීප්‍රිය මෙසේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයට පත් කර ඇති බවයි රජය පවසන්නේ.

හිටපු මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින් නාවික හමුදාවේ විශ්‍රාමික රියර් අද්මිරාල් ශමාල් ප්‍රනාන්දු රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයට පත් කිරීමට ගත් උත්සාහයට එවකි රේගු වෘත්ති සමිති විරෝධය පළ කළේය.

රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුරට ශ්‍රී ලංකා රේගු සේවයේ හෝ පරිපාලන සේවයේ නොවන අයෙකු පත්කිරීමට විරෝධතාවය පළ කරමින් රේගු නිලධාරින් වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ග ආරම්භ කරන ලද බැවින් එම පත් කිරීම සිදු නොකරන ලදි.

කෙසේ වෙතත් වත්මන් රජය විසින් ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයට විශ්‍රාමික යුද හමුදා නිලධාරියෙක් පත් කිරීමට රේගු වෘත්ති සිමිති විරෝධය පළ කළ වගක් දැන ගන්නට නැත.

Facebook Comments