මුස්ලිම් විරෝධී ප්‍රහාරය ගැන හොයන්න පොහොට්ටු මන්ත්‍රීගේ දුරකතනය TID බාරයට

0
731
wedding people
Loading...

දිගනින් ආරම්භ වී මහනුවර පුරා පැතිර ගිය මුස්ලිම් විරෝධී ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් පරික්ෂණ පවත්වන ත්‍රස්ත විමර්ශණ ඒකකය මහින්ද රාජපක්ෂගේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන දිලුම් අමුණුගම මන්ත්‍රීවරයාගේ දුරකතනය සිය බාරයට ගෙන තිබේ.

මුස්ලිම් විරෝධි ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් පැය 12 වැඩි කාලයක් ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීමෙන් පසු 15 අඟහරුවාදා පරික්ෂා කිරිම සඳහා තමන්ගේ දුරකතන ත්‍රස්ත විමර්ශණ ඒකකය බාරයටත් ගත් බව දිලුම් අමුණුගම මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේය.

සිදුවිම් සියල්ල පිළිබඳව විමර්ශන නිලධාරින්ට පැහැදිලි කර දුන් බවත් තමන් එයට මැදිහත් වුයේ ගැටුම ව්‍යාප්තවීම වැළැක්වීමට බව ප්‍රකාශය ලබා දීමෙන් පසු ත්‍රස්ත විමර්ශණ ඒකකය පිටතදී මාධ්‍යවේදින් ඇමතු දිලුම් අමුණුගම ප්‍රකාශ කළේය.

තමන්ගේ ප්‍රකාශය විමර්ශණ නිලධාරින් පිලිගත් බවට විශ්වාසය පල කල දිලුම් අමුණුගම මන්ත්‍රීවරයා එම ඒකකය සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සවිස්තර වාර්තාවක් ලබා ගත් බව ද වැඩි දුරටත් පැවසීය.

Facebook Comments

Loading...